Infinitesimaalrekening (WISB234)

Boek: Vector Calculus (fifth ed., 2008) J.E. Marsden and A. Tromba, W.H. Freeman

Collegestof: Het college behandelt voornamelijk de hoofdstukken 4,7 en 8 uit bovengenoemd boek. Hoofddoel zijn de integraalstellingen van Green, Stokes en Gauss in hoofdstuk 8, met hun toepassingen in vloeistofmechanica en electromagnetisme

Vereiste voorkennis: de colleges Infinitesimaalrekening A en B

Uitwerkingen quizzen en tentamens, 2009-2010