Universiteit Utrecht

Mathematisch InstituutRoelof Bruggeman, informatie voor studenten

Roelof Bruggeman

Dr. R.W.Bruggeman
Kamer 605 Wiskundegebouw, Budapestlaan 6, Uithof, Utrecht
Telefoon: 030-2533749
Electronisch adres: <R.W.Bruggeman te uu.nl> Postadres: Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht, Postbus 80010, 3508 TA Utrecht

Sinds mijn pensioen ben ik nog maar af en toe bij onderwijsactiviteiten betrokken, bijvoorbeeld bij werkstukbegeleiding voor Kaleidoskoop.
Spreekuur: bel me even op om een afspraak te maken, of stuur een email-bericht. Langskomen zonder afspraak mag ook, met het risico dat als ik dan met iets dringends bezig ben, dat voorgaat.


Mijn onderzoek is gericht op automorfe vormen en de toepassingen daarvan in de getaltheorie. Bij een automorfe vorm kan men denken aan een functie die afhangt van een twee-bij-twee matrix met determinant 1, en niet van waarde verandert als je die matrix van links vermenigvuldigt met zo'n matrix waarvan bovendien alle elementen gehele getallen zijn. In zekere zin generaliseert dit het begrip periodieke functie (denk aan sinus en cosinus). Het leuke is dat de studie van zulke 'automorfe vormen' tot conclusies leidt op heel andere gebieden. Een toepassing waarin ik veel plezier heb is de verdeling van Dedekindsommen, zie pdf-plaatje (8K) en uitleg (pdf 39K).


Roelof Bruggeman <R.W.Bruggeman te uu.nl>
1 oktober 2012