Ringen en Galoistheorie, Voorjaar 2020 (blok 3)

Hier is het HERTENTAMEN.

Vakbeschrijving: Het eerste deel van dit college bestaat uit de theorie van de ringen. Voorbeelden van ringen zijn de gehele getallen en de veeltermen. Maar er zijn nog vele andere. Het ringbegrip omvat alle gemeenschappelijke eigenschappen van systemen waarop we een optelling en een vermenigvuldiging hebben. De volgende begrippen komen ter sprake: ringhomomorfismen, idealen, polynomen, priemidealen, maximale idealen, en veel voorbeelden.

Het tweede deel, Galoistheorie, komt voort uit klassieke problemen in de wiskunde. Bijvoorbeeld constructieproblemen met passer en liniaal (zoals trisectie van een hoek) en het probleem van de oplossing van hogeregraads vergelijkingen. Door studie van de achterliggende symmetrieën (Galoisgroepen) kunnen we vaak komen tot een oplossing van deze problemen. Belangrijk hierbij is de theorie van de lichamen (systemen met optelling, vermenigvuldiging en deling). De volgende begrippen komen ter sprake: lichaamsuitbreidingen, constructies, Galoiscorrespondentie, oplosbaarheid, eindige lichamen.

Doel: Je leert werken met abstracte begrippen als ring, ideaal, quotiënt en lichaamsuitbreiding, en ziet daarvan toepassingen op getaltheoretische, algebraïsche en meetkundige problemen.

Cursusmateriaal: We volgen het dictaat Rings and Galois Theory 2020, verkrijgbaar bij A-eskwadraat. Het dictaat van 2020 is in principe gelijk aan dat van 2018, maar het bevat minder tikfouten.

Tijd en plaats: De cursus begint op 3 februari. Het hoorcollege vindt plaats op maandagen en woensdagen van 9u00 tot 10u45 uur in MIN 2.01. Docent: Carel Faber.
De werkcolleges vinden direct na het hoorcollege plaats. Voorlopig in twee groepen: Groep 1 (achternaam beginnend met A t/m K, BBG 223 op maandagen, BBG 169 op woensdagen) en Groep 2 (achternaam beginnend met L t/m Z, BBG 169 op maandagen, BBG 161 op woensdagen). De practicumleiders zijn André Beuckelmann (groep 1, a.beuckelmann@students.uu.nl) en Jack Davies (groep 2, j.m.davies@uu.nl). De studentassistenten zijn Ludo Dekker (groep 1, l.j.dekker@uu.nl) en Jasper Oostlander (groep 2, j.d.oostlander@students.uu.nl).

Beoordeling: Het eindcijfer wordt bepaald door 80% van het tentamen (dinsdag 7 april, Educatorium, Theatron, 17:00 - 20:00) en 20% van de inleveropgaven, met dien verstande dat je voor het tentamen minimaal een 5 haalt. Voor de herkansing (maandag 29 juni, BBG 223, 09:00 - 12:00) tellen de inleveropgaven niet meer mee en telt alleen het tentamen.

Wekelijks schema: