Nederlandse koranvertalingen rechtstreeks vanuit het Arabisch

De hier genoemde Nederlandse koranvertalingen werden volgens opgave van de auteur(s) rechtstreeks vanuit de Arabische tekst gemaakt.

Kramers, De Koran (1956)

klik voor een grotere afbeelding
Stofomslag van de Nederlandse koranvertaling van Kramers (1956)

De eerste Nederlandse koranvertaling, rechtstreeks uit de Arabische oertekst, is die van de Leidse arabist Johannes Hendrik Kramers (1891-1951) en verscheen in 1956. Kramers, een oudere broer van de Leidse natuurkundige Hendrik Anthony Kramers (1894-1952), was vanaf 1939 hoogleraar in het Arabisch en islamitische wetenschappen aan de universiteit van Leiden. Deze vertaling, gemaakt gedurende de oorlogsjaren (1940-1945), werd gevonden tussen de nagelaten papieren van Kramers en werd voor publicatie gereed gemaakt door de arabist en diplomaat Roelof Willem van Diffelen (1902-1992).

Deze vertaling bevat een historische inleiding (pp. vii-xx), een uitvoerige register (pp. 641-725) en is van veel verklarende noten voorzien (verzameld aan het einde van elke soera). Bij een deel van de verklarende noten is ook aangegeven uit welke van de gezaghebbende koranverklaringen van ‘Abd Allāh ibn ‘Umar ibn Muhammad ibn ‘Alī Abu’l-Khayr Nāsir al-Dīn al-Baydāwī (stierf omstreeks 1286) en Abu ’l-Fadl ‘Abd al-Rahmān Abī Bakr ibn Muhammad Jalāl al-Dīn al-Khudayrī al-Suyūtī (1445-1505) deze waren ontleend.

Het werk werd destijds geprezen vanwege de nauwkeurige, zij het soms wat ouderwets aandoende, vertaling van de Arabische tekst welk slechts werd ontsierd door de onopzettelijke weglating van de basmala bij soera’s 13 en 26 (deze omissie werd in latere drukken hersteld).

Herdrukt in 1965 (2de dr.), 1969 (3de dr.), 1974 (4de dr.), 1976 (5de dr.), 1978 (6de dr.), 1980 (7de dr.), 1982 (8ste dr.), 1984 (9de/10de/11de dr.), 1985 (12de dr.) en 1988 (13de/14de dr.).

Een herziene en gecorrigeerde uitgave (15de dr.), naar het hedendaags Nederlands bewerkt door Asad Jaber (geb. 1946) en de arabist en islamoloog Johannes Juliaan Gijsbert Jansen (1942-2015), verscheen in 1992.

Herdrukken van deze editie verschenen in 199? (16de dr.), 1997 (17de dr.), 2003 (18de dr.), 2005 (19de dr.) en 2006 (20ste dr.). Bij de 18de en latere edities is ook een cd-rom toegevoegd waarmee de complete vertaling ook digitaal geraadpleegd en doorzocht kan worden.

Leemhuis, De Koran (1989)

klik voor een grotere afbeelding
Stofomslag van de Nederlandse koranvertaling van Leemhuis (1989)

De volgende Nederlandse koranvertaling, rechtstreeks uit het Arabisch, is die van de Groningse arabist Frederik Leemhuis (geb. 1942) en verscheen voor het eerst in 1989. Leemhuis doceerde in de periode 1965 tot 2007 Arabisch aan de universiteit van Groningen en was van 2003 tot 2009 als bijzonder hoogleraar aangesteld voor de studie ‘Islam met speciale aandacht voor de Koranwetenschap’.

Deze vertaling bevat ook de oorspronkelijke Arabische tekst, een toelichtend nawoord van de vertaler (pp. 425-427), een register (pp. 428-436) en een toelichting (in het Arabisch) hoe de Arabische tekst werd gezet (pp. [437]-[439]) maar geeft geen verklarende noten.

Herdrukken verschenen in 1989 (2de dr.) en 1990 (3de/4de dr.). Een herziene uitgave verscheen in 1990 (5de dr.), herdrukt in 1992 (6de dr.) en bij Uitgeverij Fibula (Houten) in 1994 (7de dr.), 1996 (8ste dr.), 1998 (9de dr.), 2002 (10de dr.), 2004 (11de dr.), 200? (12de dr.), 2007 (13de dr.), 2009 (14de dr.), 2013 (15de dr.) en 2014 (16de dr.).

 

 

 

Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Nederland, De Edele Koran (1996)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van de Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Nederland (1989)

In 1996 bracht de Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Nederland in Den Haag een Nederlandse koranvertaling uit.

Deze vertaling werd gemaakt door een team van vertalers, die niet nader werden genoemd, onder leiding van Prof. Dr. Sofjan S. Siregar (1951-2017), voorzitter van het stichtingsbestuur van de Islamitische Universiteit Europa in Rotterdam.

Naast de Nederlandse vertaling is ook de Arabische tekst weergegeven. Verklarende voetnoten zijn slechts spaarzaam toegevoegd.

Herdrukt in 1998 (2de dr., rode band), 2000 (3de dr., blauwe band) en 2001 (4de dr., ??? band).

 

 

 

 

 

Stichting Halal Life, De Glorieuze Qor’ān (2012)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van de Stichting Halal Life (2013)

In de herfst van 2012 bracht de islamitische Stichting Halal Life een Nederlandse koranvertaling uit:

Deze vertaling, eerst uitgegeven in klein formaat, werd gemaakt door Rafiq Ahmed Fris, Mehmet Fatih Özberk en Mohammed Aarab. Deze koranvertaling bevat een korte inleiding (pp. 3-4) en een index (pp. 472-480).

In samenwerking met de Turkse uitgever Hayrât Neşriyat verscheen deze vertaling in het voorjaar van 2013, samen met de Arabische korantekst, ook in groot formaat.

Een ongewijzigde herdruk hiervan verscheen in de zomer van 2013.

 

 

 

 

Islamitische Universiteit Rotterdam, De Levende Koran (2013)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van de Islamitische Universiteit Rotterdam en Stichting Lezen & Leven (2013)

In december 2013 bracht de Islamitische Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de islamitische Stichting Lezen & Leven, een Nederlandse koranvertaling uit:

De vertaling, waar meer dan zes jaar aan werd gewerkt, werd gemaakt door Özcan Hıdır (geb. 1967) en Fatih Okumuş in samenwerking met een team van stafleden van de Islamitische Universiteit Rotterdam en werd voor publicatie bewerkt door Kees Musa Hoek.

Deze koranvertaling bevat, naast een uitvoerige inleiding (pp. xi-lxx), ook de Arabische tekst en is voorzien van verklarende teksten die ter onderscheid in rood zijn gedrukt.

Deze koranvertaling verscheen ook in een kleinere formaat waarbij de Arabische korantekst werd weggelaten.

 

 

Stichting as-Soennah, De interpretatie van de betekenissen van de Koran (2013)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van Stichting as-Soennah (2013)

Ook in december 2013 werd een Nederlandse koranvertaling uitgebracht door de salafistische Stichting as-Soennah in Den Haag.

De vertaling kwam tot stand onder leiding van de islamitische prediker ‘Aboe Ismail’ (= Jamal Ahajjaj; geb. 1974/75) met een kerngroep van vertalers (Yamina el Bachiri, Fatima el Boutakmanti, Jamina el Boutakmanti, Mourad Hafid en Halima Tajja) en een ondersteunende groep van medewerkers (Mohamad Amer Alhadjri, Ismael Amghar, Anne van Arensbergen, Omar Azzamouri, Zahra Benbijja, Mohamed Bouzman, Abdelouahab Bozhar, Maryam Gazoul, Rafik Naji, Ghariba Ousrout, Soumaya Rokneddine, Boujamaa Siamari en Saloua el Yahyaoui). De Arabische korantekst werd gecontroleerd door Youssef Hourri.

Deze koranvertaling bevat, naast een korte inleiding (pp. [4]-[10]) en een woordenlijst (pp. 821-832), ook de Arabische tekst van de Koran maar is spaarzaam van verklarende voetnoten voorzien.

De gebruikelijke indeling van de korantekst in 30 ongeveer gelijke delen en ook de traditionele aanduidingen of de betreffende hoofdstukken in Mekka ofwel in Medina werden geopenbaard zijn in deze koranvertaling niet aangegeven.

Ongewijzigde herdrukken verschenen in 2014 (2de en 3de dr.).

 

Soleimani, De Koran (2014)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van Soleimani (2014)

In het voorjaar van 2014 verscheen een Nederlandse koranvertaling van de hand van de tolk/vertaler Ali Soleimani (geb. 1959) waaraan, met onderbrekingen, 23 jaar werd gewerkt.

Deze koranvertaling bevat een korte inleiding (pp. 11-15) en is van opmerkingen en verduidelijkingen voorzien. De vertaling wordt gevolgd door een hoofdstuk over de oorsprong, inhoud en betekenis van de Koran (pp. 653-674; overgenomen uit Wikipedia), een lijst van namen in de Koran (pp. 675-681), lijsten van de koranhoofdstukken met de Nederlandse en Arabische benamingen (pp. 683-713) en een literatuurlijst (pp. 715-717).

 

 

 

 

 

 

 

Verhoef, De Koran (2015, 2016)

klik voor een grotere afbeelding
Voorzijde van de Nederlandse koranvertaling van Verhoef (2016)

In het voorjaar van 2015 verscheen een Nederlandse koranvertaling van de hand van de theoloog, predikant en bijbelvertaler Eduard Verhoef (geb. 1943) waaraan zeven jaar was gewerkt.

Het doel van de vertaler was “een vertaling die prettig is om te lezen, maar die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Arabische tekst blijft”.

Deze vertaling bevat een voorwoord (pp. 9-10), een korte verantwoording (pp. 13-15) en een register van personen en plaatsen die in de Koran worden genoemd (pp. 317-319).

Een tweede, geheel herziene druk verscheen in het voorjaar van 2016.

Deze vertaling bevat een voorwoord (pp. 10-12), een korte verantwoording (pp. 13-15) en een register van personen en plaatsen die in de Koran worden genoemd (pp. 381-383). Bij deze druk is een inleiding van de arabist Jan Jaap de Ruiter toegevoegd (pp. 7-9).

 

 

 


Naar pagina begin Naar begin