Het Standaardmodel voor de elementaire deeltjes

Hier staan alle bekende deeltjessoorten afgebeeld.
De fermionen {"materie-deeltjes") bestaan uit drie families (aangeduid als "generaties") Iedere generatie bevat een negatief geladen en een neutraal lepton , en twee quark-typen (aangeduid als u en d bij de eerste generatie). Leggen we de rotatie-as van deze deeltjes langs de snelheidsrichting, dan kan een deeltje linksom draaien (L) of rechtsom (R). De linkshandige deeltjes kunnen overgangen maken, omdat ze tezamen doubletten vormen. De rechts-draaiende deeltjes kunnen dat in principe niet, maar, wanneer ze massa hebben, kunnen ze wel in linksdraaiende deeltjes overgaan.
De krachten worden overgebracht door deeltjes met spin 1 (deze bezitten meestal niet twee, maar drie mogelijke draaiingstoestanden). De zwakke kracht wordt overgebracht door W en Z, de kleurkracht door de gekleurde deeltjes g.
De zwaartekracht wordt overgebracht door gravitonen, die spin 2 hebben.
Het Higgsdeeltje (spin 0) interageert met de andere op zodanige wijze dat de massa'a van die deeltjes hierdoor worden bepaald. Kennelijk reageert de derde generatie fermionen veel sterker met het Higgsdeeltje dan de eerste generatie. De redenen hiervoor zijn niet bekend.

Door Gerard 't Hooft ,
Universiteit Utrecht.