Differentiaalvergelijkingen (WISB231) 2022


Docent: Yuri A. Kuznetsov

Werkcollegebegeleiders:

 • Groep 1: Dusan Dragutinovic (d.dragutinovic@uu.nl), Arthur van Ooijen
 • Groep 2: Alan Rapoport (a.rapoport@uu.nl)
 • Groep 3: Anna Maria Biletta (a.m.biletta@uu.nl), Agisilaos Papatheodorou
 • Groep 4: Sven van Nigtevecht (s.vannigtevecht@uu.nl)
 • ECTS:  7.5


  blok 3 tijd plaats
  hoorcollege dinsdag      09:00 - 10:45
  donderdag  13:15 - 15:00
  RUPPERT PAARS
  + online in MS Teams
  werkcollege dinsdag       11:00 - 12:45 Groep 1
     08-03-22: RUPPERT WIT
     15-03-22: BBG 020
     22-03-22: RUPPERT 119
     29-03-22: RUPPERT WIT
     05-04-22: BBG 023

  Groep 2: MIN 0.09
  Groep 3: RUPPERT WIT
  Groep 4: RUPPERT WIT
  werkcollege donderdag  15.15 - 17.00
  Groep 1: MIN MEZZANINE
  Groep 2: BBG 112
  Groep 3: BBG 106
  Groep 4: BBG 109

  Vele begrippen, methoden en resultaten uit de analyse en algebra hebben hun wortels in de theorie van differentiaalvergelijkingen en zijn ontwikkeld naar aanleiding van problemen en vragen die uit differentiaalvergelijkingen voortkomen. Anderzijds zijn differentiaalvergelijkingen van essentieel belang voor toepassingen uit de natuurwetenchappen en zelfs daar buiten. Dit college is een basiscursus in de theorie van gewone differentiaalvergelijkingen en laat tevens zien hoe binnen deze theorie vele onderdelen van analyse en lineaire algebra op een natuurlijke wijze functioneren en tot bloei komen.

  Onderwerpen die aan de orde komen zijn basisresultaten van de theorie van eerste- en hogere-orde gewone differentiaalvergelijkingen (existentie en eenduidigheid van locale oplossingen, typen van oplossingen, stromingen, eigenschappen van lineaire differentiaalvergelijkingen), oplossen van eenvoudige scalaire vergelijkingen en stelsels van lineaire vergelijkingen met constante coŽfficiŽnten, benaderingen van de oplossingen met Picard iteraties en Taylor-reeksen.

  Wiskunde leer je het best door het zelf te beoefenen, daarom raad ik je sterk aan om zelfstandig sommen te maken. De aangewezen (maar niet de enige) plek hiervoor zijn de werkcolleges. Het is niet te verwachten dat elke week alle opdrachten tijdens het werkcollege gemaakt kunnen worden; dan ga je thuis verder en waar nodig stel je tijdens de volgende werkcollegesessies vragen. Bovendien zijn er twee inleveropgaven per week, waarvan een deel niet verplicht is (bonus). 

  De verplichte inleveropgaven tellen voor 40% mee voor het uiteindelijke cijfer en het tentamen voor 60%. Er is een hertentamen over de hele stof, de inleveropgaven tellen hierbij niet meer mee.

  De wekelijkse inleveropgaven mogen in groepjes van twee (of alleen) worden ingeleverd. Zoek je studiepartner binnen je eigen Groep.  De inleveropdrachten  moeten geupgeload worden via Assessments menu item in BlackBoard.  Je dient beide inleveropgaven uiterlijk aan het begin van het  werkcollege op dinsdag in de volgende studieweek in te leveren (iedere opgave apart !!!).  Jullie krijgen voor iedere opgave een cijfer en een toelichting van TAs terug in BB.


  Literatuur:

  [KH]:  Yuri A. Kuznetsov en Heinz HanŖmann. 
              Dictaat:
  Basis Differentiaalvergelijkingen.
  Editie 2022.
              Universiteit Utrecht (verplicht,
  verkrijgbaar bij A-Eskwadraat)

  [DE]:  J.J. Duistermaat en W. Eckhaus. 
             Analyse van Gewone Differentiaalvergelijkingen. 3de of 4de druk.
             Epsilon Uitgaven 33, Utrecht, 2009 of 2015 (aanbevolen)

              Vraagstukken: [DE] ßß  1.112.103.84.105.7 en 6.8
  V.I. Arnol'd
  Ordinary Differential Equations
  Springer (1992)

  M.W. Hirsch, S. Smale and R.L. Devaney
  Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, 3rd edition.
  Academic Press (2013)

  J. Polking, A. Boggess and D. Arnold
  Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd edition.
  Pearson Education (2006)

  G. Teschl
  Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
  Graduate Studies in Mathematics 140, AMS (2012)
  op de website van de auteur verkrijgbaar.


  Software:
  DField, PPlane
  MATLABfunctions en Java applets (aanbevolen te gebruiken in alle inleveropgaven om faseplaatjes te schetsen)
                  

  MIT OCW: Video Lectures by A. Mattuck

  Schema:   De inleveropgaven met * zijn niet verplicht (bonus opgaven).

  Week
  Datum
  Hoorcollege
  Werkcollegeopgaven
  Inleveropgaven
  6
  08-02-22
  Scalaire differentiaalvergelijkingen
  KH: Hoofdstuk 1
  DE: 1.1-1.5, 1.10 (allen numeriek benaderen)
  DE: 1.11.1, 1.11.2, 1.11.5(d), 1.11.6(e)
  DE: 1.11.3
  6
  10-02-22
  Stelsels van eerste-orde vergelijkingen- I
  KH: Hoofdstuk 2
  DE: 2.1-2.3, 4.1
  DE: 2.10.7
  KH: C.21 Tentamen (19-04-2016): Opgave 1(a)
  KH: Extra Opgave B.10
  DE: 2.10.1
  7
  15-02-22
  Stelsels van eerste-orde vergelijkingen - II
  KH: Hoofdstuk 3
  DE: 2.4-2.5
  C.5 Deeltentamen A(19-04-2007): Opgaven 1 en 2
  KH: Extra Opgave B.9
  KH: Extra Opgave B.12*
  7
  17-02-22 Autonome lineaire stelsels - I
  KH: Hoofdstuk 4
  DE: 2.1 (alleen Opmerking 2.1.2), 3.3
  DE: 3.8.4
  KH: C.11 Deeltentamen A(19-04-2010): Opgave 2
  DE: 3.8.8, 3.8.1(d)
  DE: 3.8.5
  8
  22-02-22 Hogere-orde lineaire vergelijkingen met constante coŽfficiŽnten
  KH: Hoofdstuk 5
  DE: 4.4, 4.5 (alleen Voorbeeld 4.5.3)
  DE: 4.10.1(a,b,e)
  KH: Extra Opgave B.1
  DE: 4.10.1(c)
  8
  24-02-22 Autonome lineaire stelsels - II (Enkelvoudige eigenwaarden)
  KH: Hoofdstukken 6 en 7
  DE: 3.4, 3.5
  KH: Extra Opgave B.5 (1-5)
  DE: 3.8.7(i,ii)
  DE: 3.8.6(a,b,c)
  (schets ook de faseplaatjes)
  9
  01-03-22 Autonome lineaire stelsels - III (Meervoudige eigenwaarden)
  KH: Hoofdstukken 6 en 7
  DE: 3.6, 3.5
  KH: Extra Opgave B.5 (6)
  KH: C.3 Deeltentamen A(20-04-2006): Opgave 2
  KH: Extra Opgave B.6
  KH: Extra Opgave B.4*
  9
  03-03-22 Klassieke mechanica
  KH: Hoofdstuk 8
  DE: 4.2
  KH: C.6 Deeltentamen B(05-07-2007): Opgave 1
  KH: Extra Opgave B.13 (8)
  KH: Extra Opgave B.11
  10
  08-03-22 Picard-iteraties en de Existentie- en Eenduidigheidsstelling
  KH: Hoofdstuk 9
  DE: 1.10, 2.1 (t/m Opmerking 2.1.6), 2.8 (Stelling 2.8.1 zonder bewijs)
  DE: 1.11.13(a,b,d), 1.11.15
  KH: Extra Opgaven B.15 en B.16

  DE: 1.11.16*
  10
  10-03-22 Stabiliteit van rustpunten en linearisatie
  KH: Hoofdstuk 10
  DE: Lemma 2.6.3, 3.6.6 (p. 101), 3.7, 7.2, Vraagstuk 3.8.10
  KH: Extra Opgave B.13 (9)
  KH: Extra Opgave B.14
  11
  15-03-22 Algemeine theorie van lineaire eerste-orde stelsels
  KH:  Hoofdstuk 11
  DE: 3.1, 3.2
  KH: C.9 Deeltentamen A(14-04-2009): Opgave 1
  DE: 3.8.1(abc), 3.8.3


  DE: 3.8.9
  11
  17-03-22
  Lineaire stelsels met periodieke coŽfficiŽnten
  KH: Hoofdstuk 12
  KH: Extra Opgave B.18 (1).
          Beschouw ook y'=-sin^2(t)y en y'=sin^2(t)y
  KH: Extra Opgave B.18 (2)*
  12
  22-03-22 Hogere-orde lineaire vergelijkingen met variabele coŽfficiŽnten
  KH:  Hoofdstuk 13
  DE: 4.3, 4.5 (t/m opmerking 4.5.2), 4.6 (alleen stelling 4.6.1)

  DE: 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5(i,ii,iii)

  DE: 4.10.6
  12
  24-03-22 Reeksontwikkelengen bij reguliere punten
  KH:  Hoofdstuk 14
  DE: 5.1, 5.2, 5.3 (stelling 5.3.2 zonder bewijs)
  DE: 5.7.3
  KH: C.4 Deeltentamen B(06-07-2006): Opgave 2
  DE: 5.7.4
  13
  29-03-22 Reeksontwikkelengen bij gewone singuliere punten
  KH:  Hoofdstuk 15
  5.4, 5.5, 5.6, 6.7 (Trillingen van een membraan)
  DE: 5.7.7, 5.7.10
  KH: C.12 Deeltentamen B(21-06-2010): Opgave 4

  DE: 5.7.12*

  13
  31-03-22 Randwaardeproblemen
  KH: Hoofdstuk 16
  DE: 6 (intro), 6.1
  DE: 6.8.1
  KH: C.4 Deeltentamen B(06-07-2006): Opgave 1
         C.12  Deeltentamen B(21-06-2010): Opgave 1

  DE: 6.8.3
  14
  05-04-22 Functies van Green voor randwaardeproblemen
  KH: Hoofdstuk 17
  DE: 6.2, 6.3

  DE: 6.8.2, 6.8.4

  Geen
  14
  07-04-22 TBA
  Q&A
  Proeftentamen

  Geen
  15
  14-04-22
  Tentamen: 13:30-16:30, EDUC ALFA (extra tijd studenten 13:30-17:00, BBG 161)
  27
  05-07-22
  Hertentamen: 8:30-11:30, EDUC GAMMA (extra tijd studenten 8:30-12:00, BBG 106)


  Last updated: 23 Apr 2022
   
  I.A.Kouznetsov@uu.nl