Johan van de Leur

Departement Wiskunde

030-2533833

J.W.vandeLeur"AT"uu.nl

Budapestlaan 6

De Uithof, Utrecht

kamer 509

JCU-module

Combinatoriek en partities
Voorjaar 2011
Dit is de homepage van de JCU-module Combinatoriek en partities die gegeven wordt door Valentijn de Marez Oyens en Johan van de Leur in het voorjaar van 2011.
Op deze pagina is vermeld wat wordt/is behandeld, wat het huiswerk is/was en zijn de powerpoint presentaties geplaatst die gebruikt worden/zijn.

Elke les wordt er een huiswerkopgave iopgegeven, die moet de eerstvolgende maandag worden ingeleverd bij Lydia Stienstra. Deze opgaven tellen voor 40 % mee voor je eindcijfer. Hierbij telt de opgave waarvoor je het laagste cijfer hebt behaald niet mee. 60% van je eindcijfer wordt bepaald door je eindwerkstuk. Halverwege de cursus kies je een onderwerp en een partner. Je hebt dan een aantal weken om daar samen aan te werken en een verslag te schrijven. De laatste les moeten jullie dan een korte presentatie (10 minuten) houden voor je medeleerlingen over dit onderwerp.

JCU conferentie powerpoint

Dictaat

Dinsdag 25 januari powerpoint eerste les

Behandeld: blz 1 tm 20 uit het dictaat (Lees dit thuis nog eens door en maak wat opgaven)

Huiswerk: opgave 3.4 (inleveren op secretariaat bij Lydia Stienstra, maandag 31 januari)

Dinsdag 1 februari powerpoint tweede les

Behandeld: blz 25 tm 36 (tot aan paragraaf 7.3) uit het dictaat (Lees dit thuis nog eens door en maak wat opgaven)

Huiswerk: opgave 7.7 en 7.9 (inleveren op secretariaat bij Lydia Stienstra, maandag 7 februari)

Dinsdag 8 februari powerpoin derde les

Behandeld: blz 36 tm 44 (tot aan paragraaf 8.2) uit het dictaat (Lees dit thuis nog eens door en maak wat opgaven)

Huiswerk: opgave 8.3 en 8.4 (inleveren op secretariaat bij Lydia Stienstra, maandag 14 februari)

Dinsdag 15 februari powerpoint vierde les

Behandeld: blz 44 tm 49 (vanaf paragraaf 8.2) en blz 76-79 uit het dictaat (Lees dit thuis nog eens door en maak wat opgaven)

Huiswerk: opgave 8.11 b,c en 1 mogelijkheid van d em e, en 13.4 (inleveren op secretariaat bij Lydia Stienstra, maandag 28 februari)
Vorm groepjes van twee personen en kies een onderwerp voor je eindwerkstuk (zie Hoofdstuk 16)

Dinsdag 1 maart plaattjes n.a.v. Inleveropgave

Behandeld hoofdstuk 9, 10.1, 10.3 en 10.4

Huiswerk: Opgave 10.11 en 10.12 lever ook wat (een eerste deel/vragen o.i.d.) in van je werkstuk.

Dinsdag 8 maart powerpoint zesde les

Behandeld hoofdstuk 10.2, 11 en 12

Een aantal groepjes heeft nog niets ingeleverd m.b.t. het werkstuk. Jullie hebben nog tot 9 maart om dit te doen.

Huiswerk: Opgave 11.5 en lever opnieuw iets in over je werkstuk.

Dinsdag 15 maart Behandeld hoofdstuk 14.1 en 15

Dinsdag 22 maart Voordrachten van maximaal 10 minuten.

Dinsdag 29 maart Uiterste datum inlevering werkstuk.