Open brief aan Beatrix, onze Vorstin, bij haar abdicatie

Utrecht, 28 januari 2013

Majesteit!

ik ben nooit een voorstander van de monarchie geweest. Lang dacht ik, dat wij naast gekozen politici geen ander gezag van node hadden.

Totdat ik merkte, dat het onze politici aan niveau en ruggengraat ontbreekt om het volk te sturen in tijden van verwarring. U bezat dat niveau en die ruggengraat wèl!

De afgelopen twaalf, dertien jaar heeft de openbare mening in Nederland schokken ondergaan. We hebben gezien hoe een aspirant-politicus het volk wist op te zwepen tot een idolatrie van gevaarlijke proporties, en dat deze man vermoord werd.
We hebben gezien hoe zijn dood gebruikt is geworden door opportunisten van de meest bedenkelijke soort. We hebben gezien hoe vooral een rancuneus, katholiek kaboutertje bij velen onder ons in de gunst wist te komen. En dat het buitenland hierbij hoofdschuddend toekeek.

Maar U hebt hier Uw verantwoordelijkheid genomen. Toen de briljante filmmaker Theo van Gogh door een religieuze fanaticus werd vermoord en als gevolg daarvan moskeeën en islamitische scholen werden gevandaliseerd, hebt U zulke scholen bezocht, zeggende: ook zij zijn Mijn onderdanen. Toen het in ons land zelfs zover was gekomen dat het wormstekige Limburgse gezwelletje (vergeeft U me, ik laat me soms gaan) invloed op de nationale regering ging krijgen, toen heeft U telkens weer Uw waarschuwende stem laten horen.

Toen heb ik in U mijn Vorstin erkend.

Wij hebben met het schaamrood op de kaken aangezien hoe het giftige roomse koboldje, uit pure nijd, erin geslaagd is het republikeinse sentiment bij kortzichtige linkse partijen dusdanig uit te buiten, dat besloten is Uw rol bij de kabinetsformatie te beperken. Geen wonder, dat U ermee stopt.

Ik wens U een gezegende oude dag. Uw regering is een hoogtepunt geweest.

Jaap van Oosten


Terug naar mijn home page