Integraalstellingen, periode 1, herfst 2008

Het college wordt gegeven op maandagmiddag van 15:15 tot 17 door J. van Oosten in MIN 211.

Het werkcollege is op donderdag van 11.00 tot 12.45, en begint in dezelfde week als het college. Er komt een indeling in groepen.
Kijk voor de indeling in prakticumgroepen op Osiris!
Aanwezigheid is niet verplicht bij hoor- of werkcollege.

We gebruiken het boek Vector Calculus van Marsden en Tromba, vijfde druk (de vierde druk is eventueel bruikbaar). Hieruit worden grofweg hoofdstukken 7 en 8 behandeld. Het onderwerp van het college is: integratie van vectorvelden over algemene gebieden (lijnen en oppervlakken) in R^2 en R^3. Hierbij zijn van belang de stellingen van Green, Stokes en Gauss.

Hieronder volgt, per week, de behandelde stof en de opgaven voor het werkcollege. Voor zover dit over de toekomst gaat, is het maar een planning, en kan er wat veranderen.
Niet alle werkcollege-opgaven zullen tijdens het werkcollege kunnen worden gemaakt. Besteed ook thuis nog een uurtje aan de sommen!

Tentamenregeling: er is een tentamen en een herkansing. Er zijn geen bonusregelingen.
Bij het tentamen mogen geen mobiele telefoons, rekenmachines, boeken of formulebladen worden gebruikt. Het is daarom van belang, dat je tijdens het werkcollege routine opdoet in het "handmatig" uitrekekenen van integralen.

Hier vind je, in pdf formaat, enige trucs voor het uitrekenen van enkelvoudige integralen. Dit stukje bevat alles wat er nodig is op het tentamen.

Terug naar mijn onderwijspagina