Welkom bij marco@work, waar ik mijn promotieonderzoek documenteer in het kader van het Determinants of Dialectal Variation project.
Welcome to marco@work, where I document my Ph.D research in the context of the Determinants of Dialectal Variation project.

 Onderdelen
· Startpagina
· Afbeeldingen
· Archief
· Downloads
· Lidmaatschap
· Links
· Onderwerpen
· Statistieken

 Speerpunten
· Meertens pagina
· Video
· Powerpoint
· Paper
· Status
· Literatuurlijst
· Project portaal
· Recentelijk
· Taalhulpjes
· /

 Babylon

 Prijsuitreiking


 marco@work

© 2003-2007
Marco Rene Spruit

Rapportage voortgang deelproject DDV-SYNTAX t/m december 2005
Geplaatst op Vrijdag 02 december @ 14:35:04 GMT+1

Onderzoek Voor het jaarlijkse NWO verslag heb ik mijn resultaten en plannen in ongeveer 500 woorden samengevat:

Titel, organisatie van uitvoering, hoofdaanvrager, uitvoerders en samenvatting

Het Syntax deelproject van het Determinants of Dialectal Variation project wordt uitgevoerd door drs. Marco René Spruit op het Meertens Instituut te Amsterdam van 1 oktober 2003 tot 1 oktober 2007. Voor dit promotieonderzoek zullen prof. Hans Bennis en prof. John Nerbonne de promotors zijn. Prof. Sjef Barbiers verzorgt de dagelijkse begeleiding. Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek waarin dialectometrische methoden worden toegepast op puur syntactische data. Deze gegevens zijn beschikbaar gekomen dankzij het NWO project "Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND)". De volgende vragen worden onderzocht:

 • Wat is een redelijke syntactische afstandsmaat (Model)
 • Wat zijn de syntactische afstanden tussen de Nederlandse dialecten (Toepassing)
 • Wat zijn relevante afhankelijkheden tussen syntactische verschijnselen (Correlaties)
 • Hoe verhoudt de distributie van syntactische verschijnselen in Nederlandse dialecten zich tot distributies op andere taalkundige niveaus (Context)

Voortgang | Werkprogramma | Beoogde publicatie

Voortgangsverslag van het deelproject

 • De gegevens van het eerste deel van de tweedelige Syntactische Atlas (SAND1) zijn geprepareerd en de benodigde aanvullende software is ontwikkeld om de gegevens in te lezen, te verwerken en uit te schrijven voor nadere analyse. De dialectverschillen in SAND1 zijn gemeten met behulp van een rudimentaire syntactische afstandsmaat gebaseerd op binaire verschillen. Tevens is een alternatieve methode uitgewerkt waarin dialectverschillen op basis van onderliggende taalkundige kenmerken gemeten worden. De volgende publicaties beschrijven deze fase van dit onderzoek:
 • Publicaties:
  • Spruit, M. R. (2005). 'Classifying Dutch dialects using a syntactic measure. The perceptual Daan and Blok dialect map revisited'. In J. Doetjes and J. van de Weijer, eds., Linguistics in the Netherlands 2005, John Benjamins, 179-190.
  • Spruit, M. R., 'Measuring syntactic variation in Dutch dialects'. Ingediend (10/2005) bij Literary and Linguistic Computing.
 • Lezingen & prijs:
  • Measuring syntactic variation in Dutch dialects. TIN-dag 2005: Taalkunde In Nederland, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, Utrecht, 29-01-2005.
  • Aggregating Syntactic Variation: The Forest behind the Trees. iCLaVE3: International Conference on LAnguage Variation in Europe, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, met John Nerbonne, 25-06-2005.
  • Measuring syntactic variation in Dutch dialects. Methods XII: Twelfth International Conference on Methods in Dialectology, Universiteit van Moncton, Moncton, Canada, 05-08-2005.
  • Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC) Bursary Award, Methods XII conferentie, Universiteit van Moncton, Moncton, Canada, 04-08-2005.

Werkprogramma

 • Het komende jaar zal de syntactische afstandsmaat verder worden ontwikkeld. In dit kader is tevens een verblijf gepland bij prof. Longobardi aan de universiteit van Trieste in de periode april-juni 2006. Een ander speerpunt in deze fase van het onderzoek is het verkennen en incorporeren van afhankelijkheden tussen syntactische variabelen. Bovendien zullen de gegevens uit het tweede deel van de Syntactische Atlas (SAND2) worden geprepareerd en tesamen met de SAND1 data worden verwerkt. Tenslotte zal in onderzoeksgroepverband de correlatie tussen de verschillende taalkundige niveaus worden onderzocht.
 • Het laatste jaar van dit promotieonderzoek zal worden besteed aan het schrijven van de dissertatie, mede op basis van de reeds gepubliceerde artikelen.

Beoogde publicatie

De voorlopige indeling van de dissertatie bestaat uit 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beschrijft de centrale vragen en hoofdstuk 2 documenteert de basis procedure, technieken en resultaten (zie Spruit 2005). Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende verfijningen van de afstandsmaat, terwijl in hoofdstuk 4 de verkenning van de relevante afhankelijkheden tussen syntactische verschijnselen centraal staat. In hoofdstuk 5 worden de syntactische metingen gecorreleerd met metingen op andere taalkundige niveaus, waarna afsluitende conclusies volgen in hoofdstuk 6.


 
 Gerelateerde links
· Meer over Onderzoek
· Nieuws door Marco


Meest gelezen verhaal om Onderzoek:
Promotieplan met uitleg


 Score Artikel
Gemiddelde score: 0
Stemmen: 0

Neem even tijd om dit artikel te beoordelen:

Uitstekend
Zeer Goed
Goed
Gewoon
Slecht


 Opties

 Printervriendelijke pagina Printervriendelijke pagina

 Stuur dit verhaal naar een kennis Stuur dit verhaal naar een kennis