Gebruiksaanwijzing
Erres KY107

De Erres heeft twee afstemknoppen (antennekring en detectorkring), twee sterkteregelaars (antenne en terugkoppeling) en een bandschakelaar (rechts). De antennekring is de linker-afstemknop en de detector de rechterknop. De terugkoppeling zit in het midden. De antenneregelaar is de kleine knop in de linkerzijkant.

Als je de terugkoppeling te hard zet, gaat de radio genereren (fluiten, gillen, gieren). De kunst is, beide afstemkringen op de goede frequentie te krijgen, de terugkoppeling zo te zetten dat de radio bijna genereert maar net niet, en dan de sterkte in te stellen met de antenneregelaar.

Bedienen van de radio:

StationL/KAntDet
DeutschlFunkL8278
Europe 1L6259
BBC4L5654
Polskie R1L4745
549kHzL
K
04
86
04
59
R MariaK6345
NostalgiaK5538
Groot NieuwsK3523
DeutschlandFK1207
  1. Radio aan en uit zetten met de stekker; schakelaar zit er niet in!
    Lampen zijn warm na 1 minuut.
  2. Kies de band L (Lange golf, 150 tot 500 kHz) of K (Middengolf, 500 tot 1500 kHz).
  3. Zet de Antennekring op ongeveer de goede stand (zie stationtabel).
  4. Zet de detectorkring op de goede stand; bij gillen, terugkoppeling verminderen en bij stilte, terugkoppeling opvoeren.
  5. Regel detectorkring op maximale sterkte, terugkoppeling op net niet genereren, en antennekring op maximale sterkte.
  6. Stel sterkte in met antennesterkteregelaar.


Gerard Tel.