WISKUNDE 2 voor CHEMICI, 2019-2020


Vakcode: SK-BWS2-13


 • Docent: Dr. P.A. Zegeling (kamer 513 in het HF-gebouw=Wiskundegebouw, Budapestlaan 6, 030-2533720)
 • Assistenten bij het werkcollege: Frits, Wilmer en Salma (maandagen en woensdagen 11:00-12:45). Vanwege de privacywet worden de achternamen niet getoond.


 • Een overzicht van de samenhang van de lessen [hier].

 • De behandelde stof per week is in dit [overzicht] te vinden (check deze pagina s.v.p. regelmatig!)

 • Een pdf-bestand van de reader (ook met extra opgaven!) is [hier] te vinden.

 • De inleveropgaven (de uitwerkingen NIET per email inleveren!!!):
  ---> Inleveropdracht [I1] (inlever-deadline MAANDAG 7 oktober 2019 11:00 bij AANVANG van het WERKcollege).
  ---> Inleveropdracht [I2] (inlever-deadline MAANDAG 28 oktober 2019 11:00 BIJ AANVANG VAN HET VRAGENUUR).

 • Eindcijferberekening: E = 0.1*I1 + 0.1*I2 + 0.8*T.
  Uitleg van de gebruikte afkortingen: E = eindcijfer, T = het tentamencijfer, I1 = het cijfer voor de eerste inleveropdracht en I2 = het cijfer voor de tweede inleveropdracht.


 • Het [rooster] uit Osiris (met zalen, tijden, e.d.).


 • De stof voor het tentamen = de theorie en opgaven behandeld in [het overzicht].
  ==> LET OP: tijdens de lessen zijn er meer onderwerpen behandeld dan er tentamenopgaven zijn; dus er kan natuurlijk een variatie in zitten. Ook kan er een klein verschil bestaan tussen de behandelde onderwerpen per jaar!

 • Bij het tentamen mag je
  => WEL gebruik maken van het boek van STEINER, de READER (markeren van belangrijke formules is toegestaan; uitgebreide toegevoegde aantekeningen NIET) en een (grafisch) REKENMACHIENTJE,
  maar
  => GEEN losse aantekeningen, GEEN uitwerkingen van opgaven, GEEN andere boeken, GEEN laptops (en natuurlijk GEEN verbinding met internet via welk apparaat dan ook is toegestaan)!
  ==> LET OP: er zijn geen extra/reserve exemplaren van Steiner en de reader beschikbaar tijdens het tentamen (als je ze dus nodig denkt te hebben, vergeet ze dan niet mee te nemen!)
  => Tentamenduur: twee en een half uur n.l. 17:00-19:30. In het schema op osiris staat weliswaar 17:00-20:00 vermeld, maar dat is de reservering van de zaal (o.a. voor studenten met extra tijd).

 • Een oefen [tentamen] met [uitwerkingen] (de uitwerkingen volgen na het vragenuur van 28 oktober). En [hier] vind je een tweede oefententamen met [uitwerkingen] (ook na het vragenuur).

 • Het tentamen [voorblad] met puntenverdeling.
 • Het tentamen van [5 november 2019] en de uitwerkingen vind je [hier]

 • De cijfers van het tentamen en inleveropgave 2 worden uiterlijk 15 november op blackboard ingevoerd. De afgeronde eindcijfers voor de cursus worden uiterlijk 18 november op osiris ingevoerd.
 • Twee inzagemomenten van het tentamen zijn gepland op: woensdag 20 november van 11:00-12:00 en donderdag 21 november 11:00-12:00 (kamer 513, HF-gebouw, Budapestlaan 6, De Uithof).
  (Voor eventueel andere inzagemomenten s.v.p. contact opnemen per telefoon: 030-2533720)

 • Voor aanvullende vragen over roosters, inschrijvingen, tentamendata, vrijstellingen, speciale regelingen e.d. raadpleeg s.v.p. [deze] website.

 • Voor vragen over regelingen rondom het bepalen van het eindoordeel raadpleeg s.v.p. [deze] website.