Universiteit Utrecht Department of Mathematics
Fabian Ziltener
Analyse in meer variabelen (WISB212), blok 3, 2014/ 2015

Rooster

Algemene informatie

De cursus zal in het engels worden gegeven.

Hoorcollege: blokweken 6-10, 12-15
dinsdag 9:00-10:45, BBG, zaal 023
donderdag 13:15-15:00, BBG, zaal 201

Werkcollege: blokweken 6-10, 12-15
dinsdag 11:00-12:45, HFG 611 (groep 1) en BBG 308 (groep 2)
donderdag 15:15-17:00, MIN 018 (groep 1) en BBG 308 (groep 2)

Werkcollegebegeleiders: groep 1: Frits Verhagen (verhagen.frits@gmail.com)
groep 2: Thom Klaasse (thomklaasse@gmail.com)

Inleveropdrachten: Elke week zijn er inleveropdrachten voorgeschreven. Die dienen de volgende dinsdag aan het begin van het werkcollege te worden ingeleverd. De student krijgt de inleveropdracht de volgende donderdag in het werkcollege terug met opmerkingen.

Tentamen: Donderdag, 16 april 2015, 13:30-16:30, EDUC, zaal ALFA. Dit bepaalt voor 85% het eindcijfer. Op het tentamen mogen boeken, cursusmateriaal en rekenmachines niet gebruikt worden, maar het is toegestaan om één bladzijde (A4 formaat, voor- en achterkant) met eigen aantekeningen mee te nemen. Deze moeten handgeschreven zijn.

Hertentamen: Het hertentamen is over de hele stof, de inleveropdrachten tellen hierbij niet meer mee.

Eindcijfer: Het eindcijfer is max((15*i+85*t)/100, h), waar i = inleveropdrachten, t = tentamen en h = hertentamen.

Inhoud

Totale afgeleide van vector-waardige functies van meerdere veranderlijken, ook hogere orde.

Vereiste voorkennis

De cursus voltooid de behandeling van de wiskundige analyse die is begonnen met WISB111: Inleiding analyse en waarvan ook enkele aspecten in WISB211: Functies en reeksen aan de orde zijn gekomen. Tevens worden resultaten uit WISB133: Infinitesimaalrekening B vanuit een hoger standpunt bekeken. Ook lineaire algebra speelt in deze cursus een belangrijke rol.

Kennis en inzicht

Na afronding van de cursus kent de student:

Vaardigheden

Na afronding van de cursus kan de student:

Materiaal

J.J. Duistermaat, J.A.C. Kolk: Multidimensional Real Analysis, I: Differentiation.
Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0-521-55114-5
J.J. Duistermaat, J.A.C. Kolk: Multidimensional Real Analysis, II: Integration.
Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0-521-82925-9

De boeken zijn gratis te downloaden van de website van de uitgever:

http://ebooks.cambridge.org.proxy.library.uu.nl/ebook.jsf?bid=CBO9780511616716
http://ebooks.cambridge.org.proxy.library.uu.nl/ebook.jsf?bid=CBO9780511616723  

lecture notes by Prof. M. Struwe, ETH Zürich (partially used in the integration part of the lecture)

Pictures

By courtesy of Prof. J.A.C. Kolk you may download a file containing stunning graphics, solutions to a large number of exercises, and additional results, by right clicking here, selecting ``save link as'', and saving the file on your computer. (It is about 400MB large.) The file can be viewed using Mathematica, which presumably is installed on the computers at Utrecht University available to students. (In linux type ``mathematica'' on a command line to start this program.) Inside Mathematica, to view the contents of a chapter or exercise, double click on the second white bar on the right. As an alternative to Mathematica, the file can be viewed with a Wolfram CDF Player. (The download is for free.)

On J.A.C. Kolk's website you can also find the source code for the above file.