Universiteit Utrecht Department of Mathematics
Fabian Ziltener
Functionaalanalyse (WISB315), blok 2, 2015/ 2016

Rooster

Algemene informatie

De cursus zal in het engels worden gegeven.

Hoorcollege:
woensdag 13:15 - 15:00, BBG 161
vrijdag 9:00 - 10:45, BBG 161

november 18 en 25: extra hoorcollege 15:15 - 16:00, BBG 061

Werkcollege:
woensdag 15:15 - 17:00, BBG 061
vrijdag 11:00 - 12:45, BBG 205

november 18 en 25: werkcollege: 16:15 - 18:00 in plaats van 15:15 - 17:00

Werkcollegebegeleider: Koen Vernooij, k.a.vernooij at sign uu.nl

Inleveropdrachten: Elke week zijn er inleveropdrachten voorgeschreven. Die dienen de volgende woensdag voor het werkcollege te worden ingeleverd. De student krijgt de inleveropdracht de volgende vrijdag in het werkcollege terug met opmerkingen.

Tentamen: datum: 27 januari. Dit bepaalt voor 85% het eindcijfer. Op het tentamen mogen boeken, cursusmateriaal en rekenmachines niet gebruikt worden, maar het is toegestaan om één bladzijde (A4 formaat, voor- en achterkant) met eigen aantekeningen mee te nemen. Deze moeten handgeschreven zijn.

Hertentamen: Het hertentamen is over de hele stof.

Eindcijfer: Het eindcijfer is 0.15*i+0.85*max(t,h), waar i = inleveropdrachten, t = tentamen en h = hertentamen.

Inhoud

Toetsing

Het tentamen bepaalt voor 85% en de inleveropdrachten voor 15% het eindcijfer.

Materiaal

Aantekeningen

Toen ik afgelopen jaar deze cursus gaf, heb ik aantekeningen met lateX geschreven. Deze zijn beschikbaar op blackboard onder Course Content. Mijn aantekeningen zijn geen officieel dictaat. Er zitten misschien fouten in. Als je zulke vindt dan hoor ik dat graag.

boeken

B. P. Rynne and M. A. Youngson, Linear Functional Analysis Springer, London, 2008.

H. Hanssmann, Functionaalanalyse, Epsilon Uitgaven 81, 2015.

D. Werner, Funktionalanalysis, 2. ed., Springer-Verlag, 1997.

N. Young, An Introduction to Hilbert space, Cambridge University Text, Cambridge, 1988/89.

K. Saxe, Beginning Functional Analysis; Springer, New York, 2002.

J. Dieudonne, Foundations of Modern Analysis; Academic Press, New York, 1960/69.

Ingangseisen

Vereiste voorkennis

WISB114 (Inleiding Analyse) en WISB121 (Lineaire Algebra).

Aanbevolen voorkennis

WISB212 (Analyse in meer variabelen), WISB243 (Inleiding Topologie) en WISB312 (Maat en integratie).