Microeconomie (WISB271)

Bestemd voor: tweedejaars studenten

Syllabus: wordt doorgaans in gedeelten uitgedeeld op het college.

Outline: This course treats microeconomics and parts of econometrics from a mathematical perspective. Aiming to exploit the benefits of a good knowledge of first year mathematical subjects such as infinitesimal calculus and linear algebra, it provides a quick and efficient introduction to the core of the subject.

Prerequisites: It is expected that you have followed the first-year course on Infinitesimal Calculus, and at least its part that deals with differentiation of functions of several variables. Some knowledge of linear algebra is also expected, as is an elementary ability to follow mathematical reasoning. However, no prior knowledge of economics is expected.

Main economical subjects: least squares regression in economic models, no-arbitrage pricing in mathematical finance, and in microeconomics: profit maximization, cost minimization, returns to scale, short term and long term single market equilibrium, monopolistic competition, utility maximization, expenditure minimization, income and substitution effects, duality aspects of consumption, Slutsky's decomposition, revealed preference, integrability, multimarket equilibrium. Main mathematical subjects: introductions/invitations to convex analysis, game theory and optimization.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: (NIEUWE ZIJN IN ROOD)

DAGBOEK COLLEGE:

HUISWERKOPGAVEN:

Regels t.a.v. het inleveren van ¨steropgaven¨: Zoals op het college is gezegd, dient inleveren te gebeuren bij het BEGIN van het eerstvolgende hoorcollege. Als je denkt dat dit niet haalbaar is, stop het werk dan in het postvakje van de docent (begane grond, rechts van de lift in het wiskundegebouw/Hans Freudenthalgebouw) of stuur het werk electronisch op naar de docent. Aan te laat ingeleverd werk (zonder geldige opgaaf van redenen -- bijvoorbeeld bij ziektemelding wordt daartoe standaard eeen doktersverklaring gevraagd) zal automatisch het cijfer 1 worden toegekend. Echter, om onverwachte tegenslagen te voorkomen wordt de volgende regel gehanteerd: het gemiddelde huiswerkcijfer zal worden bepaald op basis van alle ¨steropgaven¨, MINUS de twee slechtst gemaakte. Zo wordt bijvoorbeeld tweemaal niet inleveren mogelijk, zonder dat dit consequenties heeft voor het huiswerkcijfer.

Tentamens en huiswerk:

Uitwerkingen quizzen en tentamens, 2011-2012

Huiswerkregeling: