Speltheorie (WISB272)

Bestemd voor: tweedejaars studenten wiskunde

Boek: Game Theory, Hans Peters, Springer, 2008 (ISBN 978-3-540-69290-4)

Dit is de officiele webpagina van het college WISB272 in 2012-13. Gedetailleerde mededelingen zullen hier altijd zijn te vinden, inclusief de wijzigingen t.o.v. wat in Osiris over WISB272 staat vermeld.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: (BELANGRIJKE NIEUWE MEDEDELINGEN ZULLEN ALTIJD IN ROOD STAAN VERMELD)

-

DAGBOEK COLLEGE:

HUISWERKOPGAVEN

Regels t.a.v. het inleveren van ¨steropgaven¨: Zoals op het college is gezegd, dient inleveren te gebeuren bij het BEGIN van het eerstvolgende hoorcollege. Als je denkt dat dit niet haalbaar is, stop het werk dan in het postvakje van de docent (begane grond, rechts van de lift in het wiskundegebouw/Hans Freudenthalgebouw) of stuur het werk electronisch op naar de docent. Aan te laat ingeleverd werk (zonder geldige opgaaf van redenen -- bijvoorbeeld bij ziektemelding wordt daartoe standaard eeen doktersverklaring gevraagd) zal automatisch het cijfer 1 worden toegekend. Echter, om onverwachte tegenslagen te voorkomen wordt de volgende regel gehanteerd: het gemiddelde huiswerkcijfer zal worden bepaald op basis van alle ¨steropgaven¨, MINUS de twee slechtst gemaakte. Zo wordt bijvoorbeeld tweemaal niet inleveren mogelijk, zonder dat dit consequenties heeft voor het huiswerkcijfer.

Quizzen en tentamen: