WISB331 : Hamiltoniaanse dynamische systemen

Heinz Hanßmann, Hans Oude Groeniger
blok 2 tijd plaats
hoorcollege maandag 11:00 - 12:45 BBG 161
hoorcollege dinsdag 17:15 - 19:00 BBG 161
werkcollege woensdag 11:00 - 12:45 BBG 161

ECTS : 7.5 studiepuntenDe Hamiltoniaanse formulering van de mechanica van Newton blijkt in twee belangrijke punten bijzonder geschikt te zijn. Aan de ene kant kunnen de in de meeste `klassieke' systemen voorkomende symmetriën heel efficient gebruikt woorden om het probleem te vereenvoudigen. Aan de andere kant vindt men `dichtbij' gecompliceerde systemen vaak eenvoudiger systemen die men volledig kan beschrijven. Door middel van storingstheorie kan men dan ook uitspraken over het oorspronkelijke probleem doen.

We zullen ons na een korte introductie in de theorie van de Hamiltoniaanse dynamische systemen met beide probleemstellingen bezig houden. Hierbij zullen we ons meestal aan voorbeelden oriënteren, in het bijzonder zal de nodige theorie altijd pas dan worden beschreven als ze ook echt gebruikt wordt. Bij het college zal het programma van vorig jaar gevolgd worden.

Wiskunde leer je het best door het zelf te beoefenen. Daarom raad ik je sterk aan om zelfstandig sommen te maken; tijdens het werkcollege zul je 1-2 van de opgegeven sommen ter plekke op kunnen lossen en aan 1-2 andere sommen beginnen om ze dan thuis af te werken, bovendien zijn er iedere keer 1-2 inleveropgaven. Deze mogen in groepen van twee (of alleen) worden ingeleverd, als iemand per sé in een grotere groep wil werken even langskomen opdat we dit probleem kunnen oplossen. De inleveropgaven worden gecorrigeerd en er wordt een gemiddelde I bepaald. Het eindcijfer is dan C = min(max((I+M)/2, M), M+1), waar M = max(T, H) het resultaat van tentamen en hertentamen. De inleveropgaven kunnen dus alleen maar een positieve invloed hebben.

Tentamen en hertentamen gaan allebei over de inhoud van de hele cursus. Hierbij mogen boeken, cursusmateriaal en aantekeningen gebruikt worden, rekenmachines mogen niet gebruikt worden.

Deelresultaten uit vorige cursussen (ingeleverde opgaven e.d.) zijn dit jaar niet meer geldig.
Literatuur

R. Abraham and J.E. Marsden
Foundations of Mechanics (2nd ed.)
Benjamin (1978)

V.I. Arnold
Mathematical Methods of Classical Mechanics (2nd ed.)
GTM 60, Springer (1989)

V.I. Arnold, V.V. Kozlov and A.I. Neishtadt
Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics
in Dynamical Systems III
Springer (1988)

H.W. Broer, F. Dumortier, S.J. van Strien and F. Takens
Chapter 9 of Structures in dynamics
Finite-dimensional deterministic studies
North-Holland (1991)

R.H. Cushman and L.M. Bates
Global Aspects of Classical Integrable Systems
Birkhäuser (1997)

G. Gallavotti
The elements of mechanics
Springer (1983)

V. Guillemin and S. Sternberg
Symplectic techniques in physics
Cambridge University Press (1984)

P. Liberman and C.-M. Marle
Symplectic geometry and analytical mechanics
D. Reidel (1987)

A.J. Lichtenberg and M.A. Lieberman
Regular and stochastic motion/chaotic dynamics
Springer (1983/1992)

J.E. Marsden
Lectures on mechanics
LMS Lecture Notes Series 174, Cambridge University Press (1992)

J.E. Marsden and T.S. Ratiu
Introduction to Mechanics and Symmetry
Springer (1994)

K.R. Meyer and G.R. Hall
Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems and the $N$-Body Problem
Applied Mathematical Sciences 90, Springer (1992)

J. Montaldi and T. Ratiu
Geometric Mechanics and Symmetry: the Peyresq Lectures
LMS Lecture Notes Series 306, Cambridge University Press (2005)

P.J. Olver
Chapter 6 of Applications of Lie groups to differential equations
Springer (1986)

W. Thirring
A course in mathematical physics
Vol.1. Classical dynamical systems
Springer (1978)

F. Verhulst
Chapter 15 of Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems
Springer (1990)
Rooster


We volgen het diktaat Hamiltonian Dynamical Systems.

Maandag 9 November. Inleiding. Systemen met één vrijheidsgraad.

Dinsdag 10 November. Ontvouwing van de onharmonische oscillator, slinger. Hamiltoniaanse systemen op S^2.

Woensdag 11 November. Werkcollegeopgaven 2.6 en 2.4, huiswerk 1.4 en 2.8, inleveropgaven 1.5 en 1.1.

Maandag 16 November. Poisson-haak, voorbeelden op S^2. Theoretische achtergrond.

Dinsdag 17 November. De structuurmatrix, de stelling van Liouville. Systemen met twee vrijheidsgraden.

Woensdag 18 November. Werkcollegeopgaven 2.9 en 3.14, huiswerk 4.9 en 3.12, inleveropgaven 5.3 en 4.12.

Maandag 23 November. Het Keplersysteem.

Dinsdag 24 November. Centraalkrachtveld in het vlak.

Woensdag 25 November. Werkcollegeopgaven 5.5 en 5.13, huiswerk 5.7 en 5.9, inleveropgaven 5.14 en 5.12.

Maandag 30 November. De eccentriciteitsvector. De sferische slinger.

Dinsdag 1 December. Reductie van de symmetrie.

Woensdag 2 December. Werkcollegeopgaven 6.2 en 6.4, huiswerk 5.17 en 5.18, inleveropgaven 5.16 en 6.5.

Maandag 7 December. Reconstructie.

Dinsdag 8 December. Actie-hoek variabelen. Gekoppelde oscillatoren.

Woensdag 9 December. Werkcollegeopgaven 6.7 en 6.8, huiswerk 6.1 en 7.3, inleveropgaven 7.1 en 6.13.

Maandag 14 December. De Hamiltoniaanse Hopf-bifurcatie.

Dinsdag 15 December. Diskriminantverzamelingen. Figuren in twee vrijheidsgraden (.pdf, .ps).

Woensdag 16 December. Werkcollegeopgaven 7.8 en 7.2, huiswerk 7.10 en 7.20, inleveropgave 7.11 en 7.18.

Maandag 4 Januari. Oppervlakte-bewarende afbeeldingen.

Dinsdag 5 Januari. Algemene stellingen. Storingstheorie.

Woensdag 6 Januari. Werkcollegeopgaven 8.3 en 9.2, huiswerk 9.1 en 8.4, inleveropgaven 9.3 en 8.7.

Maandag 11 Januari. Systemen met drie vrijheidsgraden. De Lagrange tol.

Dinsdag 12 Januari. Dynamica in één vrijheidsgraad.

Woensdag 13 Januari. Werkcollegeopgaven 10.1, 10.4 en 10.6, huiswerk 10.2, 10.3 en 10.5.

Maandag 18 Januari. Gyroscopische stabilisatie.

Dinsdag 19 Januari. Symplectische differentiaalvormen.

Woensdag 20 Januari. Werkcollegeopgaven 10.9, 10.7 en 10.12, huiswerk 10.8, 10.10 en 10.11.