Kansrekening (2007)

Rooster: Het vak begint op maandag 23 april om 11 uur (er is geen werkcollege op maandag 23 april, alleen hoorcollege).

blok 4 tijd plaats
werkcollege maandag en woensdag 9:00 - 10:45 MG 204
MG 012
MG 021
hoorcollege maandag en woensdag 11:00 - 12:45 MG 208

ECTS : 7.5 studiepunten

Beschrijving: In deze inleiding laten we zien hoe de intuitieve begrippen toeval en kans mathematisch geformaliseerd worden, zodat een wiskundige analyse mogelijk is van problemen waarin het toeval een belangrijke rol speelt.

BoekA Natural Introduction to Probability Theory, door Ronald Meester.  Basel etc., Birkhäuser Verlag, 2003, ISBN 3-7643-2188-1. Dit boek kan besteld worden bij de boekencommissie van de studievereniging A-Eskwadraat.

Ingangseis: inleiding Infinitesimaalrekening (WISB 131).

Tentamen:  Er is een test in week 21 (tijdens het hoorcollege), en een (eind)tentamen in week 27.

Tentamenrooster:
--Test is op woensdag 23 mei (tijdens het hoorcollege) (Hoofdstukken I en II).  Het boek en aantekenningen zijn niet toegestaan.
--Eindtentamen is op woensdag 4 juli van 9-12
in Educ. Alfazaal (Hoofdatukken 3, 5 en 8).  Het boek en aantekenningen zijn niet toegestaan.
--Hertentamen is op woensdag 29 augustus van 9-12 in BBL 107a. (Alle behandelde hoofdstukken).

Eindcijfer
=0.4*testcijfer + 0.6*eindcijfer


--groep 1 MIN 204  Jaap Eldering (deze groep is herverdeeld tussen groep 2 en 3).
--groep 2 MIN 012  Erik Baudoux met studentass. Jan-Jaap Oosterwijk.
--groep 3 MIN 024  Pieter Trapman met studentass. Andreas Goetze.

Rooster:

Geselecteerde uitwerkingen


Overzicht van de Engelse termen uit het boek van Ronald Meester met Nederlandse vertalingen daarvan (aangeboden door Jan Hogendijk).