Welkom bij marco@work, waar ik mijn promotieonderzoek documenteer in het kader van het Determinants of Dialectal Variation project.
Welcome to marco@work, where I document my Ph.D research in the context of the Determinants of Dialectal Variation project.

 Onderdelen
· Startpagina
· Afbeeldingen
· Archief
· Downloads
· Lidmaatschap
· Links
· Onderwerpen
· Statistieken

 Speerpunten
· Meertens pagina
· Video
· Powerpoint
· Paper
· Status
· Literatuurlijst
· Project portaal
· Recentelijk
· Taalhulpjes
· /

 Babylon

 Prijsuitreiking


 marco@work

© 2003-2007
Marco Rene Spruit

Actuele actieve onderwerpen
Klik om alle artikelen in dit onderwerp te zien

  


Algemeen

Algemeen

· Onderwerp: Algemeen
· Total News: 58
· Total Reads: 8341
  Meer media aandacht voor mijn onderzoek
  Lectoribus salutem!
  Weet wat je meet en waarom
  Met het einde in zicht
  Verzoek tot toelating
  LOT winter -en zomerscholen 2004-2006
  EMLAR III
  Colleges Inleiding Taalvariatie - syntactische variatie, geografie, dialectometrie
  Cursus Didactiek voor Promovendi met Onderwijstaken
  UvA home page
· More -->  


Literatuur

Literatuur

· Onderwerp: Literatuur
· Total News: 78
· Total Reads: 8685
  Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen - Sjef Barbiers
  Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten - Ton Goeman en Johan Taeldeman
  A survey of interestingness measures for knowledge discovery - Ken McGarry
  On Rule Interestingness Measures - Alex Freitas
  Geographic Distributions of Linguistic Variation Reflect Dynamics of Differentiation - John Nerbonne en Wilbert Heeringa
  The Relative Contribution of Pronunciation, Lexical and Prosodic Differences to the Perceived Distances between Norwegian Dialects - Gooskens/Heeringa
  Linguistic Distances - John Nerbonne en Erhard Hinrichs
  Van randstad tot landrand - Jo Daan
  De analyse van taalvariatie in het Nederlandse dialectgebied - Wilbert Heeringa en John Nerbonne
  Parametric comparison and computational phylogenesis - Gabriele Rigon
· More -->  


Onderzoek

Onderzoek

· Onderwerp: Onderzoek
· Total News: 49
· Total Reads: 16431
  Artikel over mijn onderzoek in de Volkskrant
  Persbericht bij verdediging proefschrift op 26 maart 2008
  Proefschrift af en goedgekeurd!
  Geaccepteerd voor publicatie in een speciale uitgave van Lingua
  Presentatie: Geografie en inwoneraantallen als verklarende factoren voor variatie in het Nederlandse dialectgebied
  Publicatie in Computational Linguistics in the Netherlands 2006
  Presentatie: Discovery of association rules between syntactic variables
  Presentatie: Three quantitative perspectives on syntactic variation
  Abstract: ACLC lezing
  Presentatie: Associations among syntactic variables
· More -->  


Software

Software

· Onderwerp: Software
· Total News: 20
· Total Reads: 3309
  R
  Geografische afstanden en de ideale MDS kaart
  Linux
  basc 0.3
  The GNU Compiler Collection on Mac OS X
  dimp 0.3
  finc 0.25
  Xcode Workflow
  sync 0.23
  sync 0.22
· More -->