Functies en Reeksen (WISB 211) 2021

Terug naar de home page.


Mededelingen:

 • Eerste college: maandag 15 november, alleen online.
 • Aansluitend, werkcollege in BBG 023 en BBG 219.
 • Tweede college: donderdag 18 november, 9:00 - 10:45, zaal Atlas KGB, groepen 2,3,4 (zie blackboard aankondiging).

 • Docent:
  E.P. van den Ban, MI kamer 604, Contact

  Tekst:

 • Dictaat, versie 2021
 • Opgavenbundel, versie 2021
 • Oude dictaat is niet bruikbaar
 • Afgdrukte versie: verkrijgbaar bij A-Eskwadraat
 • Behandelde stof:

 • Collegestof
 • Werkcollege opgaven
 • College:

 • weken 46 - 51 en 2 - 4
 • maandag, 13:15 - 15:00, aansluitend werkcollege, 15:15 - 17:00
 • donderdag, 9:00 - 10:45, aansluitend werkcollege, 11:00 - 12:45
 • Werkcollege:

 • Het werkcollege vindt plaats op
 • maandag, 15:15 - 17:00 (zie Blackboard)
 • donderdag, 11:00 - 12:45 (zie Blackboard)
 • Eerste werkcollege: maandag 15 november.
 • Werkcollege leiders: zie blackboard, course information.
 • Werkwijze:
 • Tijdens het hoorcollege wordt de theorie behandeld.
 • Op het werkcollege wordt geoefend door het maken van opgaven. Het is van groot belang dit werkcollege te volgen. Wiskunde kun je alleen leren door er zelf veel en intensief mee aan de slag te gaan.
 • Via deze pagina zullen de collegestof en de opgaven wekelijks bekend gemaakt worden.
 • Inleveropgaven:

  In de loop van het blok worden 5 inleveropgaven opgegeven. Deze moeten ongeveer een week later ingeleverd worden, bij aanvang van het werkcollege op donderdag (de deadline wordt steeds precies aangegeven). Kort na de deadline komt een uitwerking beschikbaar in Blackboard. Een week later wordt de opgave van een cijfer voorzien en teruggegeven.
  Lees de onderstaande voorwaarden goed:
 • De uitwerking moet leesbaar en in goed Nederlands geschreven zijn (dus geen telegram stijl), met heldere uitleg. Als definities of stellingen uit het dictaat gebruikt worden, dan moet daarnaar verwezen worden (met aangeven van het nummer).
 • Je mag bij het maken van de inleveropgaven samenwerken, maar je moet de ingeleverde tekst zelf schrijven. Indien we bij het nakijken twee dezelfde uitwerkingen tegenkomen, dan wordt dit gemeld aan de examencommissie en krijgen beide uitwerkingen het cijfer nul !
 • Tentamenregeling:

  Voor de 5 inleveropgaven wordt een gemiddeld cijfer H bepaald op 1 decimaal nauwkeurig.
  Het cijfer T voor het schriftelijk tentamen wordt eveneens bepaald op 1 decimaal nauwkeurig.
  Het eindcijfer E wordt bepaald door de formule E = 0,15 H + 0,85 T en afronding.
  Dit resulteert in een geheel getal onder de zes, en een veelvoud van 0.5 boven de zes.
  Aan de herkansing mag deelgenomen worden als het eindcijfer E minstens 4 is of als het cijfer H minstens 4,5 is.
  De inleveropgaven spelen geen rol bij de bepaling van het cijfer voor het hertentamen.

  Doel van de cursus:

  Kennis van fundamentele aspecten van de analyse verwerven betreffende

 • de theorie van de reeksen, in het bijzonder macht- en Fourierreeksen.
 • complexe lijnintegralen, stelling van Cauchy, en toepassingen.
 • vaardigheid ontwikkelen in het werken met de bovengenoemde concepten.
 • Cursusbeschrijving:

 • Globaal overzicht
 • Precieze opsomming van onderwerpen
 • Voorkennis:

 • Analyse (WISB 114) en Inleiding Analyse in Meer Variabelen (WISB 213).
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • R.S. Strichartz, The way of analysis, Jones and Bartlett Mathematics 2000
 • R.A. Kortram, A. van Rooij, Analyse, Epsilon Uitgaven Utrecht, no. 16.
 • A. van Rooij, Fouriertheorie, Epsilon Uitgaven Utrecht, no. 10.
 • een wat ouder boek: Tom M. Apostol, Mathematical Analysis. Second edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974. xvii+492 pp.
 • S. Lang, Complex Analysis. Fourth edition, Graduate Texts in Mathematics, 103. Springer-Verlag, New York, 1999. xiv+485 pp. ISBN: 0-387-98592-1 30-01
 • Houd er wel rekening mee dat de stof in deze boeken mogelijk in een andere volgorde gepresenteerd wordt, en ook niet met de stof in het diktaat samenvalt. De tentamenstof is per definitie de stof in het diktaat.

  Tentamendata:

 • Tentamen: Maandag 31 januari, 13:30-16:30, Olympos Hal 3,
 • Herkansing: Dinsdag 19 april, 13:30-16:30, Koningsberger, Pangea (bij recht op extra tijd, tot 17:00).
 • Tentamenstof: de op het college en practicum behandelde stof.
  Zie voor een precieze beschrijving:
 • behandelde collegestof en
 • opgegeven opgaven.

 • Laatste wijziging: 16/11-2021