Inleiding Analyse in Meer Variabelen (WISB 213) 2021

Terug naar de home page.


Mededelingen:

 • Deze pagina is nog in opbouw.
 • De nieuwe versie van het dictaat is hieronder verkrijgbaar.
 • De nieuwe versie van de opgavenbundel is hieronder verkrijgbaar.
 • De studenten zullen verdeeld worden over groep A en groep B,zie blackboard voor nadere info.
 • Het eerste college voor groep A is gepland op maandag 13 september, 13:15 - 15:00.
 • Het eerste college voor groep B is gepland op donderdag 16 september, 9:00 - 10:45 uur.

 • Docent:
  E.P. van den Ban, MI kamer 604, Contact

  Tekst:

 • Dictaat, versie 2021
 • Opgavenbundel, versie 2021
 • Het dictaat is als pdf beschikbaar, en zal dit jaar in gedrukte vorm verkrijgbaar zijn bij A-Eskwadraat. De opgavenbundel zal alleen als pdf beschikbaar zijn.

  Behandelde stof:

 • Collegestof
 • Werkcollege opgaven
 • College en vragenuur:

 • weken: 36 - 45
 • voor groep A: maandag 13:15 - 15:00 uur, Zaal Ruppert 042
 • voor groep B: donderdag 9:00 - 10:45 uur, Zaal Ruppert 042.
 • Werkcollege:

 • Het werkcollege vindt plaats op
 • dag, tijd en plaats worden nog aangekondigd, zie Mijn Rooster.
 • Maandag 15:15 - 17:00
 • Donderdag 11:00 - 12:45
 • Eerste werkcollege (voor alle studenten): maandag 13 september, 15:15 - 17:00.
 • Werkcollege leiders: zie blackboard, course information.
 • Werkwijze:
 • Thuis bereid je je voor op het hoorcollege door het volgen van de online colleges van vorig jaar (zie blackboard, course content)
 • Tijdens het live hoorcollege wordt de theorie nader toegelicht, worden extra voorbeelden gegeven en worden eventuele vragen beantwoord.
 • Op het werkcollege wordt geoefend door het maken van opgaven. Het is van groot belang dit werkcollege te volgen. Wiskunde kun je alleen leren door er zelf veel en intensief mee aan de slag te gaan.
 • Via deze pagina zullen de collegestof en de opgaven wekelijks bekend gemaakt worden.
 • Inleveropgaven:

  In de loop van het blok worden 5 inleveropgaven opgegeven (te vinden in blackboard onder course information). Deze moeten een week later ingeleverd worden bij aanvang van het werkcollege op donderdag. Op de dag daarna komt een uitwerking beschikbaar in Blackboard. Een week later wordt de nagekeken opgave op donderdag teruggegeven tijdens het werkcollege. De resultaten worden geregistreerd in blackboard.
  Lees de onderstaande voorwaarden goed:
 • De uitwerking moet leesbaar en in goed Nederlands geschreven zijn (dus geen telegram stijl), met heldere uitleg. Als definities of stellingen uit het dictaat gebruikt worden, dan moet daarnaar verwezen worden (met aangeven van het nummer).
 • Je mag bij het maken van de inleveropgaven samenwerken, maar je moet de ingeleverde tekst wel zelf schrijven en in je eigen stijl! Indien we bij het nakijken twee dezelfde (of sterk op elkaar lijkende) uitwerkingen tegenkomen, dan krijgen beide uitwerkingen het cijfer nul !
 • Tentamenregeling:

  Het maken van alle inleveropgaven is een verplicht onderdeel van het tentamen. Zij tellen voor 15 procent mee voor het eindcijfer. Het eindcijfer H voor de huiswerkopgaven wordt gegeven met 1 decimaal nauwkeurigheid. Het cijfer T voor het schriftelijk tentamen wordt eveneens bepaald met 1 decimaal. Het eindcijfer E wordt bepaald met de formule E = 0,15 H + 0,85 T en daarna afronding: geheel onder de zes, en een veelvoud van 0.5 boven de zes.
  De inleveropgaven spelen geen rol bij het hertentamen.
  Open boek: Bij het maken van het tentamen mogen dictaat, opgaven bundel en aantekeningen gebruikt worden. Preciezere spelregels zullen later nog verstrekt worden.

  Doel van de cursus:

  Kennis van fundamentele aspecten van de analyse in meer variabelen verwerven betreffende

 • differentiatie in meer variabelen: partiele en richtingsdifferentiatie, totale afgeleide, kettingregel
 • verwisseling differentiatievolgorde, differentiatie onder de integraal, herhaalde integraal
 • meerdimensionale Taylor van orde 2, Hessiaan en lokale extrema
 • de inverse functiestelling en Lagrange multiplicatoren
 • lijnintegralen en rotatievrije vectorvelden, homotopie-invariantie
 • basistheorie van reeksen en oneigenlijke integralen.
 • vaardigheid ontwikkelen in het werken met de bovengenoemde concepten
 • Cursusbeschrijving:

 • Globaal overzicht
 • Precieze opsomming van onderwerpen
 • Voorkennis:

 • Analyse (WISB 114)
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • een wat ouder boek: Tom M. Apostol", Mathematical Analysis. Second edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974. xvii+492 pp.
 • Houd er wel rekening mee dat de stof in dit boek mogelijk in een andere volgorde gepresenteerd wordt, en ook niet met de stof in het diktaat samenvalt. De tentamenstof is per definitie de stof in het diktaat.

  Tentamendata:

 • Tentamen: Maandag 8 November, 15:15 - 18:15, KBG Pangea/Atlas/Cosmos
 • Herkansing: Maandag 20 december, 17:00 - 20:00 uur, Ruppert 011/040
 • Tentamenstof: de op het college en practicum behandelde stof.
  Zie voor een precieze beschrijving:
 • behandelde collegestof en
 • opgegeven opgaven.

 • Laatste wijziging: 10/7-2021