Lineaire Algebra B, 27 april 2012 t/m 22 juni 2012

Het college


Het hoorcollege vindt plaats op vrijdagen van 9:00 tot 10:45 in de Grote Zaal Aardwetenschappen. Het werkcollege vindt plaats op vrijdagen van 11:00 tot 12:45. De zalen voor het werkcollege zijn aangegeven bij de practicumindelingen. Uiteraard geldt ook nu weer dat als je de opgaven tijdens het werkcollege niet af krijgt, je de overgebleven opgaven in eigen tijd uitwerkt.
Het studiemateriaal bestaat uit het online dictaat Lineaire Algebra B, Hoofdstuksgewijs hieronder te downloaden (de andere delen volgen later):

Tentamen


In de week van 25 juni vindt het tentamen plaats. In tegenstelling tot Lineaire Algebra A zijn er geen verplichte huiswerkopgaven, we gaan er nu van uit dat de student zelf in staat is de stof adequaat bij te houden door de regelmatig de theorie te bestuderen en de werkcollege-opgaven zelf (of met enige hulp indien nodig) te maken. Wel zal er een korte QUIZ worden gehouden aan het begin van het werkcollege. Om te testen of je "bij" bent met de stof. Maximaal 1 gemiste quiz wordt niet meegerekend. Het totaalresultaat telt voor 20% in het eindcijfer, waarbij minimaal een 5 behaald moet zijn voor het tentamen.

Weekschema