Inleiding Analyse in Meer Variabelen (WISB 213) 2020

Terug naar de home page.


Mededelingen:

 • Er is een proeftentamen beschikbaar. Suggestie, maak het proeftentamen als oefening voor het werkcollege op donderdag. Op donderdag zal een uitwerking beschikbaar komen, en kunnen er tijdens het werkcollege nog vragen gesteld worden.
 • Maandag 27 oktober is er gelegenheid tot vragenstellen via zoom, i.p.v. college, 13:15 - 15:00. Het vragenuur daarna komt te vervallen.
 • Eerste college 7 september 2020, 13:15 - 15:00, online (zie blackboard).
 • Eerste vragenuur, 7 september 2020, 15:30 - 17:00, online (zie blackboard).
 • Eerste werkcollege, 10 september 2020, 9:00 - 12:45, op de Uithof.
 • Deze pagina is nog onder constructie.

 • Docent:
  E.P. van den Ban, MI kamer 604, Contact

  Tekst:

 • Dictaat, versie 2020
 • Opgavenbundel, versie 2020
 • Het dictaat is alleen als pdf beschikbaar, en zal dit jaar niet verkrijgbaar zijn bij A-Eskwadraat.

  Behandelde stof:

 • Collegestof
 • Werkcollege opgaven
 • College en vragenuur:

 • weken: 36 - 45
 • Maandag 13:15 - 15:00 uur (online) & 15:30 - 17:00, vragenuur (online)
 • Dinsdag 13:15 - 15:00 uur (online).
 • Werkcollege:

 • Het werkcollege vindt plaats op
 • donderdag 9:00 - 12:45, op de Uithof, zie Mijn Rooster
 • Eerste werkcollege: Donderdag 10 september 2020, 9:00 - 12:45 uur.
 • Werkcollege leiders:
 • Groep 1 + 2: TBA
 • Groep 3 + 4: TBA
 • Groep 5 + 6: TBA
 • Groep 7 + 10: TBA
 • Groep 8 + 9: TBA
 • Werkwijze:
 • Tijdens het hoorcollege wordt de theorie behandeld.
 • Op het werkcollege wordt geoefend door het maken van opgaven. Het is van groot belang dit werkcollege te volgen. Wiskunde kun je alleen leren door er zelf veel en intensief mee aan de slag te gaan.
 • Via deze pagina zullen de collegestof en de opgaven wekelijks bekend gemaakt worden.
 • Inleveropgaven:

  In de loop van het blok worden 5 inleveropgaven opgegeven. Deze moeten een week later ingeleverd worden via blackboard assignment. Check de daar opgegeven deadline. Op de dag daarna komt een uitwerking beschikbaar in Blackboard. Een week later is de nagekeken opgave te vinden in Blackboard.
  Lees de onderstaande voorwaarden goed:
 • De uitwerking moet leesbaar en in goed Nederlands geschreven zijn (dus geen telegram stijl), met heldere uitleg. Als definities of stellingen uit het dictaat gebruikt worden, dan moet daarnaar verwezen worden (met aangeven van het nummer). De uitwerking moet als 1 pdf bestand ingeleverd worden onder het betreffende assignment in blackboard (duidelijke scan van geschreven tekst is geoorloofd).
 • Je mag bij het maken van de inleveropgaven samenwerken, maar je moet de ingeleverde tekst wel zelf schrijven! Indien we bij het nakijken twee dezelfde (of sterk op elkaar lijkende) uitwerkingen tegenkomen, dan krijgen beide uitwerkingen het cijfer nul !
 • Tentamenregeling:

  Het maken van alle inleveropgaven is een verplicht onderdeel van het tentamen. Zij tellen voor 15 procent mee voor het eindcijfer. Het eindcijfer H voor de huiswerkopgaven wordt gegeven met 1 decimaal nauwkeurigheid. Het cijfer T voor het schriftelijk tentamen wordt eveneens bepaald met 1 decimaal. Het eindcijfer E wordt bepaald met de formule E = 0,15 H + 0,85 T en daarna afronding: geheel onder de zes, en een veelvoud van 0.5 boven de zes.
  De inleveropgaven spelen geen rol bij het hertentamen.
  Open boek: Het schriftelijk tentamen zal online plaatsvinden. Bij het maken van het tentamen mogen dictaat, opgaven bundel en aantekeningen gebruikt worden. Preciezere spelregels zullen later nog verstrekt worden.

  Doel van de cursus:

  Kennis van fundamentele aspecten van de analyse in meer variabelen verwerven betreffende

 • differentiatie in meer variabelen: partiele en richtingsdifferentiatie, totale afgeleide, kettingregel
 • verwisseling differentiatievolgorde, differentiatie onder de integraal, herhaalde integraal
 • meerdimensionale Taylor van orde 2, Hessiaan en lokale extrema
 • de inverse functiestelling en Lagrange multiplicatoren
 • lijnintegralen en rotatievrije vectorvelden, homotopie-invariantie
 • basistheorie van reeksen en oneigenlijke integralen.
 • vaardigheid ontwikkelen in het werken met de bovengenoemde concepten
 • Cursusbeschrijving:

 • Globaal overzicht
 • Precieze opsomming van onderwerpen
 • Voorkennis:

 • Analyse (WISB 114)
 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • een wat ouder boek: Tom M. Apostol", Mathematical Analysis. Second edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974. xvii+492 pp.
 • Houd er wel rekening mee dat de stof in deze boeken mogelijk in een andere volgorde gepresenteerd wordt, en ook niet met de stof in het diktaat samenvalt. De tentamenstof is per definitie de stof in het diktaat.

  Tentamendata:

 • Tentamen: maaandag 2 november, 13:30 - 16:30, online
 • Herkansing: maandag 4 januari, 13:30 - 16:30, online
 • Tentamenstof: de op het college en practicum behandelde stof.
  Zie voor een precieze beschrijving:
 • behandelde collegestof en
 • opgegeven opgaven.

 • Laatste wijziging: 4/8-2020