Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen

Universiteit Utrecht

  Dutch

English

dr.ir. J. Kortland

 

 

telefoon: 030 253 4258

email: j.kortland@uu.nl


Koos Kortland levert als docent/onderzoeker binnen het instituut een bijdrage aan de volgende activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling:

  • de cursus Innovation and Dissemination: Change in Science Education and Communication - een onderdeel van het Masterprogramma Science Education and Communication (cursuscode AS-SEC413) - zie http://www.uu.nl/university/masters/nl/scienceeducationandcommunication

  • de Woudschotenconferentie Natuurkunde-Didactiek - een jaarlijkse nascholingsconferentie voor natuurkundedocenten in het voortgezet onderwijs - zie http://www.fisme.science.uu.nl/woudschotennatuurkunde

  • ontwikkelingsonderzoek op het gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs in persoonlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke contexten (waaronder leren in authentieke praktijken en een probleemstellende didactiek).

  • het project Meten op Afstand - een vakdidactisch onderzoek naar het ontwerp van een website waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs de lichtsnelheid meten met een via het internet bestuurbare meetopstelling (vwo-5/6)

  • het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) - een tweetal vaste en een drietal mobiele practica met experimenten over radioactiviteit en rontgenstraling voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (havo-5 en vwo-5/6) - zie http://www.fisme.science.uu.nl/isp 

  • het VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde (BBP) - een practicum op de Universiteit Utrecht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vwo-5/6 en havo-5) - zie http://www.fisme.science.uu.nl/bbp

  • het project Computerondersteund Modelleren - een vakdidactisch onderzoek rond het gebruik van een grafisch modelleerprogramma bij de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vwo-5/6) - zie http://www.fisme.science.uu.nl/modelleren

  • het project HiSPARC - een landelijk project waarin scholen voor voortgezet onderwijs en wetenschappelijke onderzoeksinstituten samenwerken aan de bouw van een netwerk van detectiestations voor hoog-energetische kosmische straling - zie http://www.hisparc.nl. Het in het kader van dit project in het HiSPARC cluster Utrecht ontwikkelde lesmateriaal is te vinden op http://www.fisme.science.uu.nl/hisparc

  • het project Medical Imaging: The Glass Patient - een eenmalig ontwikkelproject over medische beeldvormingstechnieken in het kader van de conferentie Physics on Stage 2 in 2003. Het in het kader van dit project ontwikkelde engelstalige lesmateriaal is te vinden op http://www.fisme.science.uu.nl/pos

  • het project Nieuwe Natuurkunde - ontwikkeling van een verzameling begripsvragen als bronnenmateriaal voor docenten.

Daarnaast is hij bestuurslid van de Werkgroep Natuurkunde-Didactiek (WND) en de European Science Education Research Association (ESERA).

De WND is de organisator van de jaarlijkse Woudschotenconferentie Natuurkunde-Didactiek - zie http://www.fisme.science.uu.nl/woudschotennatuurkunde.

De ESERA is een Europese organisatie voor het stimuleren van onderzoek op het gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs (biologie, natuurkunde, scheikunde en algemene natuurwetenschappen) met het oog op verbetering van de onderwijspraktijk in het primair, voortgezet en hoger onderwijs - zie http://www.esera.org.