Fouriertheorie (WISN201, 2008/2009)

Vakbeschrijving

Fourier theorie geeft technieken die voor de natuurkunde (o.a. optica en quantummechanica) van fundamenteel belang zijn, met name: Fourierreeksen, Fouriertransformatie, oneigenlijke integralen, enkele partiŽle differentiaalvergelijkingen (zoals de golf- en warmtevergelijking), distributies (bvb. de Dirac deltafunctie)  en functies van Green. 

Materiaal

Dit vak maakt gebruik van het dictaat "Fouriertheorie", Yuri Kuznetsov en Jan Stienstra, 2008, te verkrijgen op "Studiepunt Minnaertgebouw" (Informatiebalie Onderwijs en Studientenzaken, Faculteit BŤtawetenschappen, Minnaertgebouw, Leuvenlaan 4). Price 9 euro; pin of cash.

Een boek voor de liefhebbers (niet verplicht): G.B. Folland, "Fourier Analysis and Its Applications", Wadsworth & Brooks/Cole, Pacific Grove, 1992.

Extra stof, opgaven, etc. zal geplaatst worden op deze pagina.
Zie, bvb. een overzicht van de Fouriertheorie  geschreven door J. v/d Craats (UvA)).

Toetsing

Er zijn twee deeltentamens voor het vak Fouriertheorie. Het eerste deeltentamen zal gaan over hoofdstuk 1 t/m 4 van het dictaat. De opgaven in de stijl van de gemaakte practicumopgaven. Het geven van bewijzen is zeker geen tentamenstof, belangrijk is de stellingen te kunnen toepassen op de manier zoals dat op werkcollege gebeurt. Na afloop van het college vindt een tweede deeltentamen plaats, dat gaat over hoofdstukken 5 t/m 8. Er is een herkansingtentamen over de hele stof, waarbij herkansingen voor afzonderlijke deeltentamens zijn mogelijk.

Het eindcijfer wordt dan bepaald volgens de onderstaande regeling. Zij D1 je cijfer voor het eerste deeltentamen, D2 je cijfer voor het tweede deeltentamen, H1 je cijfer voor het eerste deel van de herkansing (gaat over dezelfde stof als het eerste deeltentamen), H2 je cijfer voor het tweede deel van de herkansing (gaat over dezelfde stof als het tweede deeltentamen), E1 = max{D1,H1}, E2 = max{D2,H2}, E = (1/2)*(E1+E2). Na berekening van E wordt dit getal zo afgerond: E in het interval [5.5,6] wordt afgerond naar 6; E in [0,5.5) wordt afgerond naar het dichtsgelegen gehele getal; E in (6,10] wordt afgerond het dichtsgelegen gehele getal. Het na afronding gevonden cijfer is het eindcifer voor het vak Fouriertheorie.

Rooster

Let op! In BLOK 1 is er twee keer per week hoorcollege Fouriertheorie en twee keer per week werkcollege. In BLOK 2 is dit nog slechts 1 keer per week. De uitwerkingen van de werkcollege opgaven bij een hoofdstuk zullen op deze pagina gezet worden nadat het hoofdstuk is afgesloten.
 
 
Datum Stof Werkcollege opgaven
10 Sep Par. 1.1, 1.2
Par 1.6: 1, 2a, 3, 4d, 6d, 8
12 Sep Par. 1.3, 1.4 (excl.  p. 23)
Par 1.6: 11a, 4cab, 5abc, 6abcef
17 Sep Par. 1.4 afmaken + Par. 1.5  Par 1.6: 10, 4f, 5d, 13
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 1: 
uitwerk1.pdf
19 Sep Par. 2.1, 2.2 
Par. 2.4 (voorbeeld 4)
Par. 2.7: 1, 4
24 Sep Par. 2.3 t/m Stelling 2.16
Par. 2.4 (voorbeelden 2 en 3 )
Gibbs fenomen (Mathematica notebook  Gibbs.nb  )
Par. 2.7:  6, 5
26 Sep Par. 2.3  Stelling 2.17 t/m einde 
Par. 2.4 afmaken + omschrijven  naar sin/cos-reeks 
Par. 2.5 
Par. 2.7: 2, 7 
01 Oct
Herhaling lineaire differentiaalvergelijkingen (Appendix 2.A) 
Par. 2.6
Par. 2.7: 8ad, 9
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 2: 
uitwerk2.pdf
03 Oct
Par. 3.1 Par. 3.3: 1, 2, 3, 8
08 Oct
Par. 3.2
Het volume van de n-dimensionale bol met straal 1
Par. 3.3: 9, 5, 6, 7
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 3
uitwerk3.pdf
10 Oct
Par. 4.1- 4.3 t/m Stelling 4.4 Par. 4.5: 1, 2, 3
15 Oct
Par. 4.3 afmaken Par. 4.5: 4, 5, 6
17 Oct
Par. 4.4 Par. 4.5: 7, 8, 9
22 Oct
Par. 5.1, 5.2 t/m Stelling 5.3 Par. 4.5: 12, 13, 11
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 4
uitwerk4.pdf
24 Oct
Par. 5.2 afmaken, Par. 5.3 Par. 5.4: 1, 2
Uitwerkingen werkcollegeopgavne Hoofdstuk 5
uitwerk5.pdf
29 Oct
Laatste Hoorollege voor het Deeltentamen I 
Herhaling belangrijkste punten stof  H1 t/m H4 
Vragenuur
Oefenen oude tentamens: 
oefententI-2006.pdf
31 Oct
Geen hoorcollege, wel een werkcollege Oefenen oude tentamens: 
oefententI-2007.pdf
Oefenen sommen die je nog niet af hebt, vargen stellen aan assistenten
Uitwerkingen oefententamens
uitoefententI-2006.pdf
uitoefententI-2007.pdf
Uitwerkingen Deeltentamen I deeltentamenI.pdf
uitwerkdeeltentI.pdf
12 Nov Par. 6.1, 6.2, 6.3
Par. 6.8: 1,2, 6, 3
19 Nov Par. 6.4, 6.5
Par. 6.8: 7,9,4
26 Nov Par 6.6
Par. 6.8: 8,11
03 Dec Herhaling Par. 6.2-6.6
Par. 6.7
Par. 6.8: 10,12
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 6
uitwerk6.pdf
10 Dec Par. 7.1 en 7.2
Par. 7.5: 1,2,4
17 Dec Par. 7.3 en 7.4
Par. 7.5: 6,7,8
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 7
uitwerk7.pdf
24 Dec (Kerstvakantie) Geen hoorcollege  Geen werkcollege
31 Dec
Geen hoorcollege Geen werkcollege
07 Jan Par. 8:
Meerdimensionale Fourier-reeksen en -integralen
Par. 8.5: 1,2,3,4
Uitwerkingen werkcollegeopgaven Hoofdstuk 8

uitwerk8.pdf

14 Jan
Laatste Hoorcollege voor het Deeltentamen II
Herhaling belangrijkste punten stof H5 t/m H8
Vragenuur
Oefenen oude tentamens: 
oefententII-2007.pdf

21 Jan
Geen hoorcollege, wel een werkcollege Oefenen oude tentamens: 
oefententII-2008.pdf
Oefenen sommen die je nog niet af hebt, vargen stellen aan assistenten
Uitwerkingen oefententamens
uitoefententII-2007.pdf
uitoefententII-2008.pdf
Uitwerkingen Deeltentamen II deeltentamenII.pdf uitwerkdeeltentII.pdf
Uitwerkingen Hertentamen
hertentamen.pdf
uitwerkhertentamen.pdf


Yu.A. Kuznetsov
24.03.2009